Julkaistu: 27.6.2022

Asuntojen myynti- ja vuokrailmoitukset kasvoivat pääkaupunkiseudulla vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä

Oikotien ilmoitusaineistoon perustuvan kokeellisen tilaston mukaan asuntojen myynti-ilmoitusten määrä verkkopalvelussa oli maaliskuussa 45 798. Myynti-ilmoitukset kasvoivat 1,3 prosenttia vuoden takaisesta maaliskuussa ja laskivat 1,3 prosenttia vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä.

Kuvio 1. Myynti-ilmoitusten määrät koko maassa 2019 – 2022Q1

Vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä myynti-ilmoitusten kokonaismäärät ovat nousseet suurista kaupungeista eniten Vantaalla ja Helsingissä verrattuna vuoden takaiseen. Turussa ilmoitusmäärät ovat laskeneet. Maaliskuussa ilmoitusmäärät kasvoivat eniten Helsingissä verrattuna viime vuoden maaliskuuhun.

Kuvio 2. Myynti-ilmoitusten määrät suurimmissa kaupungeissa 2019 ­– 2022Q1

Vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen myynti-ilmoituksia oli verkkopalvelussa ensimmäisellä vuosineljänneksellä 1,3 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten. Uusien kerros- ja rivitaloasuntojen myynti-ilmoituksia oli 5,6 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten.

Vanhojen osakeasuntojen markkinointiajat pitenivät pääkaupunkiseudulla maaliskuussa

Kokeellisen tilaston mukaan vanhan kerros- ja rivitaloasunnon keskimääräinen markkinointiaika oli maaliskuussa Vantaalla 45 päivää, ja Espoossa ja Oulussa 41 päivää. Helsingissä, Turussa ja Tampereella markkinointiaika oli noin 30 päivää. Vanhojen asuntojen markkinointiajat pitenivät viime vuodesta pääkaupunkiseudulla, kun taas muissa suurissa kaupungeissa ne lyhenivät noin 30 prosenttia. Eniten markkinointiajat kasvoivat Espoossa noin 30 prosentilla.

Maakunnista keskimääräiset markkinointiajat olivat maaliskuussa pisimmät Kymenlaaksossa, Etelä-Savossa ja Satakunnassa. Kaupungeista markkinointiajat olivat lyhyimmät Turussa, Tampereella ja Helsingissä. Markkinointiajat on laskettu tilastokuukauden aikana poistuneista asuntoilmoituksista.

Kuvio 3. Vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen markkinointiajat myynti-ilmoituksissa, päivää, maaliskuu 2022

Yli vuoden ajan myynnissä olleiden vanhojen osakeasuntojen osuus myynnissä olevista asunnoista oli maaliskuussa suurin Satakunnassa (20,6 %) maakunnittain tarkasteltuna. Etelä-Savossa ja Etelä-Pohjanmaalla osuudet olivat noin 17 prosenttia. Yli vuoden ajan myynnissä olleita asuntoja oli vähiten Uudellamaalla (2,5 %) ja Pohjois-Pohjanmaalla (6 %). Pääkaupunkiseudulla osuus oli 1,1 prosenttia.

Omakotitalojen myynti-ilmoituksia vähemmän ja nopeammalla markkinointiajalla maaliskuussa

Verkkopalvelussa oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä omakotitalojen myynti-ilmoituksia 14 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten ja 38 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä.

Vanhojen omakotitalojen markkinointiajat olivat maaliskuussa vuodentakaista lyhyemmät kaikissa maakunnissa Keski-Suomea lukuun ottamatta. Markkinointiajat lyhenivät Pirkanmaalla 25 prosenttia, Uudellamaalla 23 prosenttia ja Varsinais-Suomessa 5 prosenttia.

Yli vuoden ajan myynnissä olleita vanhoja omakotitaloja oli maakunnista eniten Etelä-Pohjanmaalla, noin 18 prosenttia. Vähiten niitä oli Uudellamaalla, 3,6 prosenttia. Etelä-Pohjanmaalla oli maaliskuun lopussa myynnissä 170 omakotitaloa ja Uudellamaalla 781 omakotitaloa. Yli vuoden ajan myynnissä olleiden omakotitalojen osuudet ovat laskeneet lähes kaikissa maakunnissa edellisvuodesta.

Kuvio 4. Yli vuoden ajan myynnissä olleiden vanhojen omakotitalojen prosenttiosuudet maakunnissa, maaliskuu 2021-2022

Vuokrailmoitusten määrä kasvoi edelleen pääkaupunkiseudulla

Vuokra-asuntoja oli tarjolla verkkopalvelussa maaliskuussa 35 851, mikä on 3,6 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten ja 36,8 prosenttia enemmän kuin vuonna 2019 vastaavaan aikaan. Vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä vuokrailmoitusten määrät ovat kasvaneet 7 prosenttia vuoden takaisesta koko maassa.

Espoossa ilmoitusten määrät kasvoivat ensimmäisellä neljänneksellä 33 prosenttia vuoden takaisesta. Helsingissä nousua oli 23 prosenttia ja Vantaalla 21 prosenttia. Ilmoitusten määrä väheni Tampereella 12 prosenttia ja Oulussa 18 prosenttia.

Kuvio 5. Vuokrailmoitusten määrät kerrostaloasunnoissa suurimmissa kaupungeissa 2019 – 2022Q1

Maaliskuussa vuokra-asuntojen markkinointiajat olivat lyhyimmät Tampereella, Oulussa ja Turussa. Markkinointiajat olivat pisimmät Porissa, Porvoossa ja Kouvolassa.  Keskimääräinen markkinointiaika pääkaupunkiseudulla oli 25 päivää, mikä on 11 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten ja 36 prosenttia enemmän kuin kaksi vuotta sitten.

Kuvio 6. Kerrostaloasuntojen markkinointiajat vuokrailmoituksissa, päivää, maaliskuu 2022

Tiedot perustuvat Oikotien verkkopalvelun myynti- ja vuokrailmoituksiin. Tietojen laskennassa mukana ovat sekä kiinteistönvälittäjien että yksityisten ilmoittajien tiedot. Markkinointiaikojen vertailuun on valittu tiedotteessa ne alueet, joilla on ollut vähintään 100 poistunutta ilmoitusta tarkastelukuukauden aikana.

Lisätietoja: yliaktuaari Elina Peltoniemi, yliaktuaari Martti Korhonen
Osastopäällikkö: Hannele Orjala

Taulukot