Julkaistu: 2.2.2022

Vuokrailmoitusten määrä kasvoi ja myynti-ilmoitusten määrä pieneni vuoden takaisesta neljännellä vuosineljänneksellä

Oikotien ilmoitusaineistoon perustuvan kokeellisen tilaston mukaan asuntojen myynti-ilmoitusten määrä verkkopalvelussa oli joulukuussa 41 514. Myynti-ilmoitukset vähenivät 5 prosenttia vuoden takaisesta joulukuussa ja vuoden 2021 viimeisellä neljänneksellä.

Kuvio 1. Myynti-ilmoitusten määrät koko maassa 2019 - 2021Q4

Vuoden 2021 viimeisellä neljänneksellä myynti-ilmoitusten kokonaismäärät ovat nousseet suurista kaupungeista eniten Vantaalla verrattuna vuoden takaiseen. Turussa ja Tampereella ilmoitusmäärät ovat laskeneet.

Kuvio 2. Myynti-ilmoitusten määrät suurimmissa kaupungeissa 2019 - 2021Q4

Vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen myynti-ilmoituksia oli verkkopalvelussa viimeisellä vuosineljänneksellä 4 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten. Uusien kerros- ja rivitaloasuntojen myynti-ilmoituksia oli 0,7 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten.

Vanhojen osakeasuntojen markkinointiajat pitenivät melkein kaikissa suurissa kaupungeissa edellisvuodesta

Kokeellisen tilaston mukaan vanhan kerros- ja rivitaloasunnon keskimääräinen markkinointiaika oli joulukuussa Helsingissä ja Turussa 44 päivää, Espoossa ja Tampereella vajaa 50 päivää, ja Oulussa ja Vantaalla melkein 60 päivää. Vanhojen asuntojen markkinointiajat pitenivät viime vuodesta kaikissa suurissa kaupungeissa paitsi Oulussa, jossa ne lyhenivät keskimäärin 22 prosenttia. Eniten markkinointiajat kasvoivat Espoossa 19 prosentilla ja Tampereella 16 prosentilla.

Maakunnista ja maakuntakeskuksista keskimääräiset markkinointiajat olivat joulukuussa pisimmät Satakunnassa, Porissa ja Etelä-Savossa. Markkinointiajat olivat lyhyimmät Helsingissä, Turussa ja Espoossa. Markkinointiajat on laskettu tilastokuukauden aikana poistuneista asuntoilmoituksista.

Kuvio 3. Vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen markkinointiajat myynti-ilmoituksissa, päivää, joulukuu 2021

Yli vuoden ajan myynnissä olleiden vanhojen osakeasuntojen osuus myynnissä olevista asunnoista oli syyskuussa suurin Raumalla (25 %). Toiseksi suurin osuus oli Porissa (19 %). Maakunnista yli vuoden ajan myynnissä olleiden osuudet olivat suurimmat Satakunnassa, Etelä-Savossa ja Etelä-Pohjanmaalla. Pääkaupunkiseudulla osuus oli 1,3 prosenttia.

Omakotitalojen myynti-ilmoituksia joulukuussa 37 prosenttia vähemmän kuin kaksi vuotta sitten

Verkkopalvelussa oli neljännellä vuosineljänneksellä omakotitalojen myynti-ilmoituksia 16 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten ja 37 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2019 viimeisellä neljänneksellä.

Vanhojen omakotitalojen markkinointiajat olivat joulukuussa vuodentakaista lyhyemmät suurimmassa osassa maakuntia. Pirkanmaalla ne lyhentyivät 24 prosenttia, Varsinais-Suomessa 23 prosenttia ja Satakunnassa 15 prosenttia.

Yli vuoden ajan myynnissä olleita vanhoja omakotitaloja oli maakunnista eniten Etelä-Savossa ja Etelä-Pohjanmaalla, noin 21 prosenttia. Vähiten niitä oli Uudellamaalla, 5 prosenttia. Etelä-Savossa oli joulukuun lopussa myynnissä 304 omakotitaloa, Etelä-Pohjanmaalla 179 ja Uudellamaalla 752 omakotitaloa. Yli vuoden ajan myynnissä olleiden omakotitalojen osuudet ovat laskeneet lähes kaikissa maakunnissa edellisvuodesta.

Kuvio 4. Yli vuoden ajan myynnissä olleiden vanhojen omakotitalojen prosenttiosuudet maakunnissa, joulukuu 2021

Vuokrailmoitusten määrä jatkoi kasvuaan pääkaupunkiseudulla

Vuokra-asuntoja oli tarjolla verkkopalvelussa joulukuussa 33 436, mikä on 11 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten ja 47 prosenttia enemmän kuin vuonna 2019 vastaavaan aikaan. Vuoden 2021 viimeisellä neljänneksellä vuokrailmoitusten määrät ovat kasvaneet 15 prosenttia vuoden takaisesta koko maassa.

Espoossa ilmoitusten määrät kasvoivat viimeisellä neljänneksellä 60 prosenttia vuoden takaisesta. Helsingissä nousua oli 36 prosenttia ja Vantaalla 31 prosenttia. Ilmoitusten määrä väheni Tampereella 12 prosenttia ja Oulussa 11 prosenttia.

Kuvio 5. Vuokrailmoitusten määrät kerrostaloasunnoissa suurimmissa kaupungeissa 2019 – 2021Q4

Joulukuussa vuokra-asuntojen markkinointiajat olivat lyhyimmät Tampereella, Turussa ja Hämeenlinnassa. Markkinointiajat olivat pisimmät Porissa, Kouvolassa ja Kotkassa. Keskimääräinen markkinointiaika pääkaupunkiseudulla oli 26 päivää, mikä on 17 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten ja 37 prosenttia enemmän kuin kaksi vuotta sitten.

Kuvio 6. Kerrostaloasuntojen markkinointiajat vuokrailmoituksissa, päivää, joulukuu 2021

Tiedot perustuvat Oikotien verkkopalvelun myynti- ja vuokrailmoituksiin. Tietojen laskennassa mukana ovat sekä kiinteistönvälittäjien että yksityisten ilmoittajien tiedot. Markkinointiaikojen vertailuun on valittu tiedotteessa ne alueet, joilla on ollut vähintään 100 poistunutta ilmoitusta tarkastelukuukauden aikana.

Lisätietoja: yliaktuaari Elina Peltoniemi, yliaktuaari Martti Korhonen
Osastopäällikkö: Hannele Orjala

Taulukot