Julkaistu: 5.11.2021

Vuokrailmoitusten määrä kasvoi ja myynti-ilmoitusten määrä pieneni viime vuoteen nähden kolmannella neljänneksellä

Oikotien ilmoitusaineistoon perustuvan kokeellisen tilaston mukaan asuntojen myynti-ilmoitusten määrä verkkopalvelussa oli syyskuussa 48 385 eli noin 6 prosenttia vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Kolmannella neljänneksellä vuonna 2021 myynti-ilmoitukset vähenivät 7 prosenttia vuoden takaisesta.

Kuvio 1. Myynti-ilmoitusten määrät koko maassa 2019 – 2021Q3

Vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä myynti-ilmoitusten kokonaismäärät ovat nousseet suurista kaupungeista eniten Vantaalla ja laskeneet eniten Tampereella. Viime kuukausina ilmoitusmäärät ovat nousseet alkuvuoteen nähden esimerkiksi Helsingissä.

Kuvio 2. Myynti-ilmoitusten määrät suurimmissa kaupungeissa 2019 - 2021Q3

Vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen myynti-ilmoituksia oli verkkopalvelussa syyskuussa vajaa 2 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten. Uusien kerros- ja rivitaloasuntojen myynti-ilmoituksia oli 6 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten.

Vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen markkinointiajat lyhenivät suurissa kaupungeissa edellisvuodesta

Kokeellisen tilaston mukaan vanhan kerros- ja rivitaloasunnon keskimääräinen markkinointiaika oli syyskuussa Helsingissä noin 35 päivää, Espoossa, Turussa ja Tampereella noin 40 päivää, Vantaalla 50 päivää ja Oulussa reilut 60 päivää. Vanhojen asuntojen markkinointiajat lyhenivät kaikissa suurissa kaupungeissa viime vuodesta. Eniten ne lyhenivät Tampereella 25 prosentilla ja Espoossa 20 prosentilla.

Maakunnista ja maakuntakeskuksista keskimääräiset markkinointiajat olivat syyskuussa pisimmät Etelä-Savossa, Porissa ja Etelä-Pohjanmaalla. Markkinointiajat olivat lyhyimmät Helsingissä, Espoossa ja Turussa. Markkinointiajat on laskettu tilastokuukauden aikana poistuneista asuntoilmoituksista.

Kuvio 3. Vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen markkinointiajat myynti-ilmoituksissa, päivää, syyskuu 2021

Yli vuoden ajan myynnissä olleiden vanhojen osakeasuntojen osuus myynnissä olevista asunnoista oli syyskuussa suurin Raumalla (25 %). Toiseksi suurin osuus oli Porissa (21 %). Maakunnista yli vuoden ajan myynnissä olleiden osuudet olivat suurimmat Satakunnassa, Kymenlaaksossa ja Etelä-Savossa. Pääkaupunkiseudulla osuus oli 1,7 prosenttia.

Omakotitalojen myynti-ilmoituksia syyskuussa 35 prosenttia vähemmän kuin kaksi vuotta sitten

Verkkopalvelussa oli syyskuussa omakotitalojen myynti-ilmoituksia 15 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten ja 35 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2019.

Vanhojen omakotitalojen markkinointiajat ovat lyhentyneet kaikissa maakunnissa vuoden takaisesta. Satakunnassa ne lyhentyivät 48 prosenttia. Kanta-Hämeessä, Kymenlaaksossa ja Päijät-Hämeessä laskua on ollut noin 40 prosenttia.

Yli vuoden ajan myynnissä olleita vanhoja omakotitaloja oli maakunnista eniten syyskuussa Satakunnassa, 19,4 prosenttia. Vähiten niitä oli Uudellamaalla, 4,6 prosenttia. Satakunnassa oli syyskuun lopussa myynnissä 625 omakotitaloa ja Uudellamaalla 1 049 omakotitaloa. Yli vuoden ajan myynnissä olleiden omakotitalojen määrät ovat laskeneet lähes kaikissa maakunnissa viime vuodesta. Eniten niiden määrä on vähentynyt Päijät-Hämeessä, 58 prosentilla.

Kuvio 4. Yli vuoden ajan myynnissä olleiden vanhojen omakotitalojen prosenttiosuudet maakunnissa, syyskuu 2021

Vuokrailmoitusten määrä jatkoi kasvuaan pääkaupunkiseudulla

Vuokra-asuntoja oli tarjolla verkkopalvelussa syyskuussa 33 573, mikä on lähes viidennes enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä vuokrailmoitusten määrät ovat kasvaneet 17 prosenttia koko maassa. Espoossa ilmoitusten määrät kasvoivat kolmannella neljänneksellä 73 prosenttia vuoden takaisesta ja Helsingissä 37 prosenttia. Tampereella ilmoitusten määrä väheni hieman ja kasvoi Turussa 2 ja Oulussa 5 prosenttia.

Kuvio 5. Vuokrailmoitusten määrät kerrostaloasunnoissa suurimmissa kaupungeissa 2019 – 2021Q3

Syyskuussa vuokra-asuntojen markkinointiajat olivat lyhyimmät Tampereella, Turussa ja Oulussa. Markkinointiajat olivat pisimmät Porissa, Vaasassa ja Keravalla.

Kuvio 6. Kerrostaloasuntojen markkinointiajat vuokrailmoituksissa, päivää, syyskuu 2021

Tiedot perustuvat Oikotien verkkopalvelun myynti- ja vuokrailmoituksiin. Tietojen laskennassa mukana ovat sekä kiinteistönvälittäjien että yksityisten ilmoittajien tiedot. Markkinointiaikojen vertailuun on valittu tiedotteessa ne alueet, joilla on ollut yli 100 poistunutta ilmoitusta tarkastelukuukauden aikana.

Lisätietoja: yliaktuaari Elina Vuorio, yliaktuaari Elina Peltoniemi
Osastopäällikkö: Hannele Orjala

Taulukot