Statistikpublikationer under årens lopp

Nya statistikuppgifter har under årens lopp publicerats på olika ställen och i olika format.

De nyaste statistikpublikationerna från maj 2004 till idag finns i publikationsförteckningen.

Under åren 1996–2004 publicerades aktuella meddelanden om nya statistikuppgifter.

Statistikuppgifter för år 1995 och tidigare år publicerades bara som tryckta publikationer. Publikationerna har digitaliserats och de är tillgängliga som pdf-filer i publikationsarkivet Doria.

Utöver olika meddelanden och publikationer finns också statistikuppgifter för olika år tillgängliga i Statistikcentralens databaser.

Förfrågningar

Om du behöver hjälp med att hitta gamla statistikuppgifter, kontakta Statistikcentralens informationstjänst: