Tilläggsuppgifter

Marko Ylitalo
E-post: förnamn.efternamn@stat.fi
Telefon: 029 551 1000

 

Johanna Leivo
E-post: förnamn.efternamn@stat.fi
Telefon: 029 551 1000