Värderingar och åsikter i Finland (ESS)

Denna studie är en del av den europeiska socialundersökningen (ESS, European Social Survey) som känns i Finland under namnet ”Värderingar och åsikter i Finland”.

Uppgifterna om undersökningen har flyttats och finns nu under fliken Enkäter och datainsamlingar.

Bekanta dig med den nya sidan för undersökningen Värderingar och åsikter i Finland (ESS).