Priser

Priset på datainsamlingarna för intervju- och undersökningstjänster består av kostnaderna för datainsamlingen och planeringen av innehållet, kostnaderna för fältskedet i datainsamlingen samt kostnaderna för behandling och bearbetning av materialen.

De viktigaste faktorerna som påverkar kostnaderna är datainsamlingssättet (telefonintervju, besöksintervju, postenkät, webbinsamling eller en kombination av dessa), längden på enkäten och storleken på urvalet, den arbetsmängd som behövs för planering av blanketten och datainsamlingen samt leveranssättet för materialet (fil, tabeller, tabellrapport, undersökningsrapport).

På grund av ovan nämnda faktorer varierar priserna på undersökningarna från några tusen euro till rentav flera hundratusen euro. Förhandlingar förs alltid på förhand om de olika undersökningsalternativen och de viktigaste faktorer som påverkar kostnaderna, varefter Statistikcentralen kan ge en preliminär kostnadsberäkning för olika genomförandesätt. Den slutliga kostnadsberäkningen görs när man har hittat ett alternativ som lämpar sig för kundens behov och när detaljerna för undersökningen har klarlagts.