Priser på kopior

Statistikcentralen producerar kopieringstjänster enligt offentlighetslagen (lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet 621/1999). Till avgifterna läggs moms 24 %.

Vanlig kopiering (kopieringsavgift)

  • Papperskopia eller fil av dokument 1,00 euro/sida
  • Papperskopia eller fil av inbundet dokument, mikrofilm, digitalt arkiverat material 1,50 euro/sida

Kopiering som kräver särskilda åtgärder (sökavgift)

Med sökavgift avses kostnader som sökning av information och/eller strykning av konfidentiella avsnitt ger upphov till. Den debiteras utöver kopieringsavgiften.

  • Arbete som överstiger en halv timme, men högst en timme 75–105 euro beroende på hur krävande arbetet är
  • Extra avgift för varje påbörjad halvtimme 37,5–52,5 euro beroende på hur krävande arbetet är