Jäljenteiden hinnat

Tilastokeskus tuottaa julkisuuslain mukaista jäljennepalvelua (laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 621/1999). Voit tilata jäljenteitä tilastoarkistosta tai kuolintodistusarkistosta sähköpostitse tai kirjeitse.

Lähetä tilastoarkiston jäljennepyyntö sähköpostilla osoitteeseen tilastoarkisto@stat.fi tai postitse osoitteeseen Tilastoarkisto, Työpajankatu 13, 00580 Helsinki. Lisätietoa tilastoarkistosta.

Kuolintodistusarkiston jäljennepalvelusta löydät lisätietoa Kuolintodistusarkiston sivuilta.

Tavanomaiset jäljennetilaukset (jäljennemaksu)

  • Paperikopio tai tiedosto asiakirjasta 1,00 euroa/sivu
  • Paperikopio tai tiedosto sidotusta asiakirjasta, mikrofilmistä, digitaalisesti arkistoidusta materiaalista 1,50 euroa/sivu

Erityisiä toimia vaativat jäljennetilaukset (etsintämaksu)

Etsintämaksulla tarkoitetaan tiedon esille hakemisesta ja/tai salaisten osien poistamisesta aiheutuvia kustannuksia, jotka peritään jäljennemaksun lisäksi.

  • Työn kesto yli puoli tuntia, mutta enintään yksi tunti 67,00 euroa
  • Jokaiselta alkavalta puolelta tunnilta lisäveloitus 33,50 euroa

Hinnasto on voimassa toistaiseksi.