Tillbaka till klassificeringarnas förstasida

Skatteslag

  •  
    • Klassificeringen gällande statistiken Skatter och avgifter av skattenatur. Baserar sig på den klassificering av skatteslag som OECD tillämpar i skattestatistiken Revenue Statistics.