Tillbaka till klassificeringarnas förstasida

Mera information om klassificeringarna och det öppna klassificeringsgränssnittet

Det öppna klassificeringsgränssnittet innehåller statistik som publicerats av Statistikcentralen inkl. metadata och klassificeringsnycklar.

Klassificeringsdatamodellen är baserad på den internationella GSIM-standarden (Generic Statistical Information Model) som används av fler statistikbyråer över hela världen.

I datamodellen hör en enskild klassificering till klassificeringsserien. Klassificeringsserien består av olika versioner av samma klassificering. T.ex. Yrkesklassificeringsserien består av yrkesklassificeringens vid olika tidpunkter gällande versioner. En klassificering kan ingå i endast en Klassificeringsserie.

Klassificeringsserierna indelas i Klassificeringsfamiljer efter ämnesområde. T.ex. Yrkesklassificeringsserien ingår i klassificeringsgruppen Individ och utbildning. En klassificeringsserie kan ingå i bara en Klassificeringsfamilj.

En klassificering består av klasser. Klasserna består av en kod och ett namn, som t.ex. 5141 Frisörer. Samma klass kan förekomma bara en gång i klassificeringen.

Man kan göra motsvarighetstabeller mellan klassificeringarna, som kallas klassificeringsnycklar. En klassificeringsnyckel beskriver t.ex. olikheter och likheter mellan två versioner av samma klassificering som varit i bruk vid olika tidpunkter. I klassificeringsnyckeln ges klassificeringens klass en motsvarighetsklass från en annan klassificering.

Klassificeringsdatamodellen. Figuren förklaras i texten.

Klassificeringsgränssnittsservicen

classificationSeries

Gränssnittsservicen listar klassificeringsserierna eller metadata för en serie (t.ex. Kommunklassificeringar). Varje klassificering hör till en klassificeringsserie. En Klassificeringsserie kan innehålla flera klassificeringar.

classifications

Servicen listar alla klassificeringar, metadata för en klassificering (t.ex. Kommun 2018) eller metadata för en klass inom klassificeringen.

correspondenceTables

Servicen listar alla klassificeringsnycklar, en klassificeringsnyckels metadata (t.ex. Kommun 2018 – Landskap 2018) eller motsvarande klasser.