SVT-neuvottelukunta

Suomen virallisen tilaston neuvottelukunta toimii tilastoja tuottavien viranomaisten yhteisenä foorumina virallisen tilastotoimen kehittämislinjausten ja Euroopan tilastojärjestelmän kansallisen tason koordinoinnin tavoitteiden edistämisessä. Neuvottelukunta on toiminut vuodesta 2002. Nykyisen neuvottelukunnan toimikausi on 1.1.2021–31.12.2023.

Neuvottelukunnan tehtävä

Neuvottelukunnan tehtävänä on

 • kansallisen tilastoyhteistyön edistäminen ja tilastotuotannon kehittäminen Tilastoekosysteemin kehittämislinjausten 2021-2023 ja Euroopan tilasto-ohjelman tavoitteiden mukaisesti
 • EU:n käytännesääntöjen (COP) toimeenpanon edistäminen ja vertaisarvioinnin tukeminen
 • tukea laatu- ja menetelmäohjeiden valmistelua sekä osaamisen ja tietojen vaihtoa
 • virallisen tilaston näkyvyyden ja tunnettuuden edistäminen
 • asiakastarpeita vastaavan, yhtenäisen, laadukkaan ja luotettavan virallisen tilaston tuotannon edistäminen.

Neuvottelukunta voi järjestää seminaareja ja työpajoja tärkeäksi katsomistaan tilastoekosysteemin ajankohtaisista asioista. Neuvottelukunta voi myös perustaa jaostoja tai työryhmiä tehtäviensä valmistelua varten.

Asiakirjoja

Puheenjohtaja

ylijohtaja Ville Vertanen, Tilastokeskus

Jäsenet

 • tilastopalveluiden johtaja Faiz Alsuhail, Luonnonvarakeskus
 • rekisteripäällikkö Saara Saari, Maanmittauslaitos
 • viranomaispäällikkö Jorma Jantunen, Suomen ympäristökeskus
 • tilastopäällikkö Oona Pentala-Nikulainen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
 • johtava asiantuntija Juha-Pekka Konttinen, Traficom
 • tutkimuspäällikkö Jukka Hoffren, Tilastokeskus
 • kehittämispäällikkö Satu Elho, Tilastokeskus
 • tilastopäällikkö Tiina Palotie-Heino, Eläketurvakeskus
 • yhteyspäällikkö Minna Rantamäki, Ilmatieteen laitos
 • tilastopäällikkö Vesa Ylönen, Kansaneläkelaitos
 • tilastopäällikkö Jussi Vasanen, Maahanmuuttovirasto
 • ylitarkastaja Ilppo Alatalo, Rikosseuraamuslaitos
 • tulliylitarkastaja Christina Telasuo, Tulli
 • neuvotteleva virkamies Petri Syvänen, Työ- ja elinkeinoministeriö
 • erityisasiantuntija Johanna Lehtimäki, Työterveyslaitos
 • kehittämispäällikkö Reetta Moilanen, Tilastokeskus
 • viestintäpäällikkö Mervi Ukkonen, Tilastokeskus

SVT-neuvottelukunnan sihteerinä toimii yliaktuaari Matti Kokkonen, Tilastokeskus.

Neuvottelukunnalla on oikeus kuulla tarpeelliseksi katsomiaan asiantuntijoita.