Statistikväsendets historia

Det finländska statistikväsendets rötter sträcker sig ända tillbaka till mitten av 1700-talet, när Tabellverket grundades i Sverige. Världens äldsta sammanhängande statistik fick då sin början, befolkningsstatistiken i Sverige och Finland. Statistikcentralen räknar sin historia från den 4 oktober 1865, då en statistisk byrå grundades i Finland.

Statistikväsendets historia

 • 1500-1700 Statsbeskrivningar till de styrande över förhållanden i olika länder, statistiken föds
 • 1748 Tabellverket grundas i Sverige
 • 1749 Finlands första befolkningsstatistik produceras
 • 1809 Finland införlivas med Ryssland som ett autonomt storfurstendöme
 • 1848 Ordet "tilasto" införs i finskan
 • 1860 Finska marken i omlopp
 • 1865 Statistiska byrån inrättas i Finland 4.10.1865
 • 1867-68 Hungeråren
 • 1870 Statistiska byrån får ordinarie ställning
 • 1870 Folkräkning i de fyra största städerna
 • 1879 Den första statistiska årsboken för Finland utkommer
 • 1884 Statistiska byrån blir Statistiska centralbyrån
 • 1901 Statistikkommittén inleder sin verksamhet, verkar till år 1915
 • 1906 Allmän rösträtt
 • 1908-09 Konsumtionsundersökning, den första i Finland
 • 1917 Finland blir självständigt
 • 1920 Statistiska Samfundet i Finland grundas
 • 1921 Det första levnadskostnadsindexet
 • 1921 Lag om allmän läroplikt
 • 1929-32 Den stora ekonomiska depressionen
 • 1934 Den första befolkningsprognosen
 • 1939-40 Statistiska centralbyrån evakuerad till Nykarleby under hela vinterkriget
 • 1944 Statistiska centralbyrån evakuerad till Nykarleby under forsättningskrigets sista månader
 • 1948 Nationalinkomsten börjar räknas i Finland
 • 1950 Den första folkräkningen som omfattar hela landet
 • 1953 Den första företagskalkylen (grunden till Företagsregistret)
 • 1956 Generalstrejk
 • 1971 Statistiska centralbyrån blir Statistikcentralen
 • 1990 Finland övergår till registerbaserad folkräkning - som det andra landet i världen
 • 1990-93 Lågkonjunktur
 • 1995 Finland blir medlem av Europeiska unionen
  Genom EU blir statistiken mer internationell
 • 1995 i februari öppnar Statistikcentralen sin webbtjänst - som det första statistikverket i Europa
 • 2002 Den gemensamma valutan euro tas i bruk
 • 2002 Delegationen för Finlands officiella statistik (FOS) inrättas
 • 2013 Producenterna av Finlands officiella statistik undertecknar ett kvalitetslöfte

Finländarnas liv under olika tider

Animationerna om genomsnittsfinländare (i tjänsten Dreambroker) presenterar finländarnas liv enligt statistiken. Bekanta dig med genomsnittsfinländarens liv åren 1900, 1956 och 2014.

Länkar

Statistikarkivet

 

Senast uppdaterad 14.4.2023