Tilastokeskuksen visuaalinen ilme ja graafinen ohje

Tilastokeskus jalostaa lukuisista tietolähteistä saatavia tietoja yhteiskuntaamme kuvaaviksi tilastoiksi ja tiedoksi. Meille on erityisen tärkeää, että tekemämme tilastot ja toimintamme ovat luotettavia. Tilastojen ja tietojen pohjalta suunnitellaan yhteistä tulevaisuuttamme ja seurataan yhteiskunnan tilaa ja ilmiöitä. Niistä viestiessämme haluamme herättää mielenkiinnon ja tuottaa uusia oivalluksia.

Näitä näkökulmia haluamme tuoda ilmi myös Tilastokeskuksen visuaalisessa ilmeessä.

Värimaailma

Tilastokeskuksen päävärit ovat tummansininen, valkoinen ja sähkönsininen.

 

Luotettavuus ja puolueettomuus ovat Tilastokeskuksen toiminnan tärkeimmät ominaisuudet. Siksi visuaalisen ilmeemme pääväri on vakaa tummansininen ja sen rinnalla käytämme puolueettomuutta heijastavaa valkoista väriä.

Tilastotyö pohjautuu tietovirtoihin, datan käsittelyyn ja jalostamiseen. Tietoa käsitellään digitaalisessa muodossa eri alustoilla. Sähkönsininen väri, joka näkyy myös Tilastokeskuksen uudessa logossa, kuvaa vakaan ja pitkäjänteisen työmme toista puolta: nopeaa kehittymistä, nopeaa tietoa, digitaalisuutta ja moderniutta.

Tilastokeskuksen logo ja tiedon virrat

Tilastokeskuksen logossa oleva merkki muistuttaa isoa T-kirjainta. T-kirjaimen varsi ja oikea sakara koostuvat tummansinisistä palkeista. Vasemman yläsakaran palkki on sähkönsininen.

Digitaalisen tiedon monet virrat kiteytyvät tekemämme työn seurauksena asiakkaidemme tarvitsemaksi tiedoksi. Tiedon liike tilastoiksi näkyy Tilastokeskuksen logossa, jossa T-kirjaimen muoto rakentuu tilastokuvioon viittaavista datapalkeista.

Dataflow-kuosissa on toisessa reunassa tiheästi erikokoisia vaakasuuntaisia palkkeja. Kun siirrytään kohti toista reunaa, palkit harvenevat ja päättyvät ennen toista reunaa pisteisiin. Kuvan palkit ovat sähkönsinisiä

Tietovirtojen liike esiintyy dataflow-kuosina esimerkiksi esitysmateriaaleissa, videoissa ja erilaisten isompien elementtien pinnoilla.

 

Graafinen ohje

Tilastokeskuksen visuaalista ilmettä ja sen soveltamista käytäntöön kuvataan tarkemmin graafisessa ohjeessa.

 

Logot verkkokäyttöön

Tilastokeskuksen logo suomeksi.

Tilastokeskus logo rgb (png)

Tilastokeskuksen ruotsinkielinen logo, tekstinä Statistikcentralen.

Statistikcentralen logo rgb (png)

Tilastokeskuksen englanninkielinen logo, tekstinä Statistics Finland.

Statistics Finland logo rgb (png)

Tilastokeskuksen kolmikielinen logo, tekstit Tilastokeskus, Statistikcentralen, Statistics Finland.

Tilastokeskus – Statistikcentralen – Statistics Finland logo rgb (png)

Lisätiedot

Jos haluat tarkempaa tietoa Tilastokeskuksen visuaalisesta ilmeestä tai esimerkiksi logon jossakin muussa tiedostomuodossa, ota yhteyttä meihin.

viestinta@stat.fi