Läroanstalter

Läroanstaltens geografiska läge (x,y) och namn.
Datainnehållet är från läröanstaltsregistret, som uppdaterats en gång om året på våren.

En mer detaljerad beskrivning av materialet finns i Paikkatietohakemisto.

Kartvy

Kartvy som tagits ur Paikkatietoikkuna (geodatafönstret) med alla ovan nämnda läroanstalter. Genom att klicka på ett enskilt objekt får du fram dess läges- och egenskapsuppgifter.

 

Anvisning för användning av kartor

Kartnivåerna visas då du klickar på kartnivå logo uppe.
Flytta på kartan i önskad riktning genom att dra den.
Zooma in/ut tills du når önskad skalnivå genom att klicka på tecknen (+) och (–).
Objekt på kartan innehåller ofta tilläggsuppgifter. Genom att klicka på ett objekt kan du se uppgifterna.
Återställ kartan till den tidigare kartvyn genom att klicka på höger musknapp och uppdatera-funktionen.

Adresser till gränssnittstjänster

Via dessa adresser får du tillgång till gränssnittstjänsterna i geodataprogrammet:

Nationella material:     

  • WMS-tjänster: https://geo.stat.fi/geoserver/oppilaitokset/wms             
  • WFS-tjänster: https://geo.stat.fi/geoserver/oppilaitokset/wfs

INSPIRE-material:

  • WMS-tjänster: https://geo.stat.fi/inspire/ogc/wms
  • OGC API - Features-tjänster: https://geo.stat.fi/inspire/ogc/api/us