Tilläggsuppgifter

Delegationen för Finlands officiella statistik

PB 3A

FI-00022 STATISTIKCENTRALEN

E-post: officiellstatistik@stat.fi