De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Avsättning

Avsättning är ett särskilt straff för tjänstemän. En tjänsteman ska dömas till avsättning om han eller hon döms till livstids fängelse eller till fängelse på viss tid i minst två år och om brottet visar att den dömde är olämplig som tjänsteman. Också en tjänsteman som dömts till fängelse för kortare tid än två år kan dömas till avsättning, om brottet visar att han eller hon är uppenbart olämplig som tjänsteman. Avsättningen omfattar den tjänst eller de tjänster som den dömde innehar när domen faller. Avsättning enligt straffbestämmelserna i strafflagens 11 och 40 kap. innebär förlust av den tjänst i vilket brottet begicks. (Strafflagen 2:7 §, 10 §)Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa