De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Aktör inom småbarnspedagogik

En organisation eller en person som anordnar eller producerar småbarnspedagogik i enlighet med lagen om småbarnspedagogik. En aktör inom småbarnspedagogiken kan vara till exempel en kommun, en samkommun, en privat producent av avtalstjänster till kommunen, en serviceproducent som verkar med servicesedlar, en familjedagvårdare eller en annan privat registrerad aktör som tillhandahåller småbarnspedagogik. Att till hemmet anställa en vårdare i anställningsförhållande med stöd för privat vård av barn eller med hemvårdsstöd är inte småbarnspedagogik i enlighet med lagen om småbarnspedagogik och de anställda är inte aktörer inom småbarnspedagogik.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa