De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Arbetslöshetsdag

En arbetslöshetsdag är en dag under referensveckan då en arbetslös eller sysselsatt person har varit frånvarande från arbetet på grund av arbetslöshet, permittering, förkortad arbetsvecka, bristande orderingång eller i väntan på avtalat arbete.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • 1.1.1959 - 31.12.2007

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa