De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Arbetsoförmögen

Till kategorin arbetsoförmögna räknas personer i åldern 15-64 år som på grund av långvarig sjukdom eller skada inte är i arbete eller bedriver studier. Som arbetsoförmögna klassificeras även invalid- eller invaliditetspensionärer som inte hör till arbetskraften.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • 1.1.1959 - 31.12.2007

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Närbegrepp


Jaa