De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Aktier och andelar i ägarintresseföretag

Aktier och andelar i ägarintresseföretag, sådana som dessa bolag definieras i bokföringslagen. Omfattar inte aktier och andelar i fastighetsbolag.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • 1.1.1995 - 31.12.2004

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa