De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Andra än investeringsmasskuldebrev

Masskuldebrev som inte är avsedda att innehas till förfall, och som i bokslutet har upptagits under någon annan kategori än investeringstillgångar.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Andra än investeringsmasskuldebrev = masskuldebrev som upptagits till nominellt värde bland finansierings- eller omsättningstillgångar.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • 1.1.1900 - 31.12.1985

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa