De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Att göra själv som hobby

Har något av följande som hobby: handarbete, skrivande, dans, fotografering, trädgårdsarbete, bildkonst, spelande, sjungande, matlagning, videofilmning, musikskapande (komponerande), deklamation, skådespeleri.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa