De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Antal kunder

Antalet kunder under kvartalet hos snabblåneföretag. Som kunder räknas alla som har beviljats en ny kredit under kvartalet. Om en kund har lyft flera krediter från samma företag under kvartalet, betraktas denna kund bara som en enda kund. Kunder som inte har lyft någon kredit under kvartalet, men som har haft oamorterat lånekapital gentemot företaget under kvartalet, räknas inte som kunder under det aktuella kvartalet.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Antalet kunder under kvartalet hos snabblåneföretag. Som kunder räknas alla som har beviljats en ny kredit under kvartalet. Om en kund har lyft flera krediter hos företaget i fråga under kvartalet, räknas han ändå som en kund. Kunder som inte har lyft kredit under kvartalet, men som har oavkortat lånekapital från företaget under kvartalet, räknas inte som kund under kvartalet i fråga.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa