De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Aktivitetsdata

Kvantitativa uppgifter om antropogena faktorer som ger upphov till utsläpp eller sänkor under en given period, t.ex. mängden förbrukat bränsle (utsläppsklassen energisektorns bränsleförbrukning, antal djur av olika kategorier (utsläppsklassen husdjurens foderspjälkning) etc.Defintionens giltighetstid

  • 1.1.1900 - 20.10.2021

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa