StatFin-databasen

Söker du statistiksiffror? Ta ut siffror ur StatFin-databasen.

Bläddra i databastabeller
Enkätsidorna

Deltar du i en enkät?

Fick du en inbjudan från Statistikcentralen att delta? Ditt svar är viktigt! Välj bland våra enkäter och datainsamlingar den som du deltar i.

Enkäter och datainsamlingar

Nyheter

Finland i siffror 2023 – nyckeltalen om oss

1.6.2023

Statistikcentralens färska publikation Finland i siffror 2023 är en översikt över oss och vårt samhälle. Siffrorna omfattar alla som bor i Finland samt varje hem, arbetsplats, lön, utbildning, stuga och resa.

Statistikcentralens nya visuella profil speglar informationens framtid

28.2.2023

Statistikcentralens visuella identitet förnyas. Utgångspunkten för den nya profilen är Statistikcentralens strategi och målbild som uppdaterades våren 2022 Den förnyade visuella profilen syns i Statistikcentralens logotyp, färgval, font och andra visuella markörer. Den förnyade profilen införs stegvis i produkterna och tjänsterna.

Ändringar i lagstiftningen om Statistikcentralen

10.2.2023

I lagen om Statistikcentralen och i statistiklagen införs ändringar som träder i kraft 1.3.2023. Ändringarna gäller bl.a. Statistikcentralens nya uppgifter och dess rätt att få uppgifter.

Kommande publiceringar

Kontrollera i vår kalender när vi publicerar nya statistikuppgifter.