Nyheter

21.12.2018 God jul och gott nytt år

Statistikcentralen önskar god jul och gott nytt år 2019! Statistikcentralens julhälsning

21.12.2018 Finländska företagare anlitar helst underleverantörer

Omkring en fjärdedel av företagarna berättade år 2017 att de planerar att anställa en eller flera personer under de kommande ca 12 månaderna. Ännu fler planerade att anlita underleverantörer. Statistikcentralens rapport Yrittäjät Suomessa 2017 (ung. Företagare i Finland 2017) är en omfattande kartläggning av olika företagares situation.

20.12.2018 Kina och Förenta staterna producerar hälften av alla boktitlar i världen

Kvantitativt flest böcker produceras i Kina, ungefär en halv miljon titlar år 2016. Förenta staternas produktion uppgick år 2015 till 339 000 titlar.

12.12.2018 Publiceringen av nationalräkenskapernas årsuppgifter tidigareläggs till juni 2019

Vi reviderar publiceringen av nationalräkenskapernas årsuppgifter. Vi tidigarelägger publiceringen från juli till juni då vi publicerar uppgifter för året innan med nytt datainnehåll.

11.12.2018 Hur förändras Finland?

Statistikcentralens nyutkomna Statistisk årsbok för Finland 2018 beskriver utvecklingen i Finland och förändringarna i finländarnas liv. Statistiken i årsboken berättar t.ex. om hur år 2017 såg ut i Finland jämfört med år 2010.

5.12.2018 Publiceringskalendern för år 2019 har utkommit

Uppgifterna i publiceringskalendern för år 2019 är nu tillgängliga. Bekanta dig med kalendern där du hittar information om statistik och publikationer som kommer att publiceras nästa år.

23.11.2018 Avbrott i databaserna och datainsamlingstjänsterna under veckoslutet 24–25.11.2018

På grund av underhållsarbete är Statistikcentralens databaser och datainsamlingsblanketter ur bruk under veckoslutet 24–25.11.2018.

1.11.2018 Inkomstregistret införs – hur ändras statistikföringen?

Statistikcentralen börjar använda inkomstregistret i statistiken fr.o.m. 1.1.2020. I och med inkomstregistret är det möjligt att minska antalet separata enkäter. Av uppgiftslämnarna krävs det att alla löneuppgifter som anmäls till inkomstregistret är så kompletta som möjligt. Läs mera

1.11.2018 Företagsregistret ger täckande information om företag i Finland

Redan under ett halvt decennium har Statistikcentralen samlat in uppgifter om finländska företag, deras verksamhet och anställda. Uppgifterna i företagsregistret ligger som grund för många statistikgrenar.

19.10.2018 Statistikolympiaden för unga arrangeras igen – finländsk framgång i förra tävlingen

Anmälan till Statistikolympiaden börjar dagen före den europeiska statistikdagen, dvs. 19.10.2018.  Syftet med tävlingen är att väcka nyfikenhet för statistisk information hos eleverna och utmana dem att tillämpa sitt statistiska kunnande i praktiken.

15.10.2018 Finländarna känner till Statistikcentralen

Enligt Taloustutkimus intervjuundersökning känner 86 procent av finländarna till Statistikcentralen. Största delen av finländarna, dvs. 85 procent, litar på statistiken från Statistikcentralen.

15.10.2018 Ny befolkningsprognos publiceras i november: uppgifter på hela landets nivå

Statistikcentralen publicerar den nya befolkningsprognosen 16.11.2018. Befolkningsprognosen kommer att publiceras bara för hela landet, inte på regional nivå. Läs mera

5.10.2018 Tema för Nordiskt statistikermöte ”Fakta inför framtiden”

Det nordiska statistikermötet samlar omkring 400 statistikproffs från de nordiska länderna och Estland i Helsingfors i början av augusti nästa år. Inlämningen av abstrakt för konferensen har redan inletts. Faiz Alsuhail ger tips på hur du skriver bra abstrakt.

27.9.2018 Avbrott i databaserna och datainsamlingstjänsterna under veckoslutet 29–30.9.2018

På grund av underhållsarbete är Statistikcentralens databaser och datainsamlingsblanketter ur bruk under veckoslutet 29–30.9.2018.

27.9.2018 Databokslutet beskriver dataskyddet vid behandlingen av personuppgifter

En central grundprincip vid Statistikcentralen är att sörja för dataskyddet. Statistikcentralens första databokslut beskriver utgångspunkterna och tillvägagångssätten vid behandlingen av personuppgifter. Uppgifterna i rapporten gäller år 2017.

24.9.2018 Hurdana värderingar är viktiga för finländarna?

Undersökningen Värderingar och åsikter i Finland har nyss inletts. I undersökningen utreds åsikter om t.ex. välbefinnande, sociala relationer och inkomstskillnader bland människor bosatta i Finland. Statistikcentralen samlar in intervjumaterialet och intervjuerna görs under september–januari. 

20.9.2018 Nordiskt statistikermöte samlar statistikproffs i Helsingfors

Det nordiska statistikermötet (Nordic Statistical Meeting) samlar nordiska och estniska statistikproffs i Helsingfors i augusti nästa år. Tema för mötet är Facts for Future – Fakta inför framtiden.

20.9.2018 Offentliggörandet av förhandsuppgifter om befolkningen flyttas fram

Offentliggörandet av förhandsuppgifter om befolkningen för augusti 2018 flyttas fram. Nytt datum för offentliggörandet är tisdag 25.9.2018. Tidigare angivet datum var fredag 21.9.2018. Orsaken till dröjsmålet är tekniska problem vid överföringen av uppgifter.

13.9.2018 Offentliggörandet av statistiken över betalningsbalans och utlandsställning flyttas fram

Offentliggörandet av statistiken över betalningsbalans och utlandsställning 2018 flyttas fram. Nytt datum för offentliggörandet är 19.9.2018. Tidigare angivet datum var fredagen 14.9.2018.
 

12.9.2018 Arbetsmiljöundersökningen samlar in uppgifter om löntagarnas arbetsförhållanden

Statistikcentralen arbetsmiljöundersökning 2018 samlar i höst in uppgifter om löntagarnas arbetsförhållanden. Undersökningen ger beslutsfattare information om hur man hittills lyckats med att utveckla det finländska arbetslivet och vad man ännu borde göra.

11.9.2018 Berätta en historia med hjälp av statistik!

Statistikpostertävlingen pågår till mars 2019. Tävlingen har tre klasser: högstadier, studerande vid gymnasier/yrkesläroanstalter samt den nya klassen högskolestuderande i kandidatskedet. Vinnarna får bra belöning och deras postrar går vidare till den internationella finalen i Malaysia. Delta i statistikpostertavlingen

24.8.2018 Avbrott i databaserna och datainsamlingstjänsterna under veckoslutet 25–26.8.2018

På grund av underhållsarbete är Statistikcentralens databaser och datainsamlingsblanketter ur bruk under veckoslutet 25–26.8.2018.

10.8.2018 Så här känner du igen ett bluffmeddelande

Bluffmeddelanden cirkulerar i Statistikcentralens namn. I dem erbjuds en telefon som pris mot en liten avgift. Skillnaden mellan ett äkta meddelande och ett bluffmeddelande är att man på ett eller annat sätt ber om pengar i bluffmeddelandet. Statistikcentralen ber aldrig sina kunder om pengar eller kontouppgifter i samband med enkäter.

20.6.2018 Findikatorn har förnyats

Findikatorns användbarhet i synnerhet med mobila apparater har förbättrats ytterligare. Den avgiftsfria tjänsten erbjuder information om samhälleliga fenomen med hjälp av statistiska diagram, tabeller och analyser.

12.6.2018 Siffror om Finland och finländarna

Statistikcentralens nyutkomna publikation Finland i siffror 2018 är ett infopaket i fickformat med fakta om Finland och finländarna. Publikationen tillhandahåller central information i form av statistik och grafiska figurer med anknytning till befolkning, ekonomi, levnadsförhållanden och kultur.

12.6.2018 Utnämning: Timo Koskimäki överdirektör för statistikproduktionen

Timo Koskimäki har utnämnts till överdirektör för statistikproduktionen vid Statistikcentralen för en femårsperiod med början 1.9.2018.

6.6.2018 Statistikcentralen med när Finland ansluter sig till IMF:s SDDS Plus-standard

SDDS Plus är IMF:s nya harmoniserade standard för publicering av statistik. Den erbjuder harmoniserad data om ekonomin och finansmarknaden i de länder som anslutit sig till systemet.

30.5.2018 Finländska ungdomar visade kreativitet och statistikkunnande – segrade i den europeiska statistiktävlingen

Roliga videor om betydelsen av officiell statistisk information gav finländska ungdomar första plats i den europeiska statistiktävlingen för högstadier och gymnasier. I tävlingen som arrangerades för första gången tävlade 11 000 unga från olika håll i Europa i statistikkunnande.

30.4.2018 Testa och ge synpunkter på förnyade Findikatorn

Findikatorns layout och användbarhet, i synnerhet vid mobil användning, har utvecklats. Bekanta dig med Findikatorns nya betaversion och ge respons.

16.4.2018 Statistikcentralen Finna – Statistikbibliotekets nya söktjänst har öppnats

Statistikcentralen Finna är Statistikbibliotekets nya söktjänst för den tryckta samlingen och det elektroniska materialet. I tjänsten kan du bläddra och göra sökningar i bibliotekets samlingar.

11.4.2018 Finland samlar nationella uppgifter till globala indikatorer för hållbar utveckling på en öppen webbplats

FN har skapat ett globalt handlingsprogram för att främja hållbar utveckling, Agenda 2030, som gäller alla länder. Statistikcentralen har påbörjat ett projekt där man sammanställer uppgifter till de globala uppföljningsmätarna för Finlands del.

9.4.2018 De unga vinnarna i statistikolympiaden har utsetts

Vinnarna i den nationella tävlingen av den första statistikolympiaden har utsetts. I bidragen analyserade eleverna förtjänstfullt befolkningsdata.

3.4.2018 I presidentvalet förhandsröstade över hälften av pensionärerna, av studerandena en fjärdedel

Av de röstberättigade sysselsatta förhandsröstade 31,5 procent och av de arbetslösa 27,5 procent. Mera information om väljarna bl.a. efter ålder, kön och utbildning finns i Statistikcentralens översikt.

14.3.2018 Under reparationen av statistikbiblioteket betjänar vi per telefon och e-post

Statistikbibliotekets kundlokaliteter är stängda för besökare 19.3–31.5.2018 på grund av reparation. Informationstjänsten betjänar på normalt sätt per telefon och e-post vardagar kl. 9.00–16.00 trots reparationen. Statistikbibliotekets sidor

2.3.2018 Presskonferens: Nationalräkenskapernas utveckling efter sektor år 2017

Statistikcentralen anordnar en presskonferens 16.3.2018 där preliminära uppgifter i nationalräkenskaperna efter sektor för år 2017 publiceras. Vid presskonferensen presenteras bl.a. hur den offentliga ekonomins, företagens och hushållens inkomster har utvecklats samt uppgifter om utrikeshandeln. Bekanta dig med programmet och anmäl dig

28.2.2018 Helka Jokinen, Pasi Sorjonen och Lauri Uotila tilldelas Eino H. Laurila -medaljen

Nationalinkomstmedaljen 2017 har tilldelats Helka Jokinen, Pasi Sorjonen och Lauri Uotila. Utmärkelsen ges som erkänsla för deras aktiva arbete vid främjandet av kännedomen om och användningen av nationalräkenskaper.

15.2.2018 Två separata offentliggöranden om uppgifterna i förhandsstatistiken över befolkningen 2017

Statistikcentralen har 15.2.2018 offentliggjort uppgifterna om folkmängd i förhandsstatistiken över befolkningen gällande år 2017. Förhandsstatistiken över befolkningsförändringar 2017 produceras som ett separat offentliggörande 6.3.2018. Läs mera

13.2.2018 Presskonferens om den ekonomiska utvecklingen år 2017

Under presskonferensen granskas för första gången den ekonomiska utvecklingen år 2017 utgående från efterfrågan och utbud inom kvartalsräkenskaperna. Bekanta dig med programmet och anmäl dig

6.2.2018 Respons förbättrar blanketterna

Under detta år samlar vi in företagens synpunkter på besvarandet av våra datainsamlingar. Statistikcentralen genomför årligen 80 datainsamlingar som gäller företag och sammanslutningar, vilket innebär 150 000 svar. Största delen av uppgifterna samlas in med webblanketter.

2.2.2018 Kommunvisa förhandsuppgifter om befolkningen publiceras 15.2.2018

Statistikcentralen publicerar 15.2.2018 kommunvisa förhandsuppgifter om befolkningen år 2017. I publikationen finns inte förhandsuppgifter om förändringar i folkmängden. Om publiceringen av dem informeras likaså 15.2.2018. Kommunvisa förhandsuppgifter om befolkningen publiceras också som databastabell. Läs mera

2.2.2018 Valkartor över presidentvalet efter område

I den avgiftsfria webbtjänsten med valkartor är det möjligt att bl.a. studera förändringar i valdeltagandet från föregående val samt kandidaternas röstandelar på olika områdesnivåer. Kartor tillhandahålls till exempel efter kommun och valkrets, och i de största städerna efter röstningsområde. Bekanta dig med valkartorna

25.1.2018 Paavo berättar om ditt bostadsområde

I vilka postnummerområden i Finland bor det flest studerande? Och var finns flest arbetsplatser inom social- och hälsovård? Uppgifterna finns i Statistikcentralens avgiftsfria tjänst Paavo. Uppgifterna i tjänsten har uppdaterats idag på Paavodagen.

22.1.2018 Omvandla mark till euro med räknaren

Vill du veta hur mycket din bostad eller bil skulle kosta i euro idag? Med hjälp av den nya räknaren kan du omvandla mark- och europriser från olika år till dagens euro. Räknare

18.1.2018 Kommunbaserade statistikområden och uppgifter om vägtrafikolyckor har uppdaterats i geodatamaterialet

Statistikcentralen har uppdaterat sina fritt tillgängliga geodatamaterial. Vid uppdateringen har gränssnittet kompletterats med de kommunbaserade statistikområdena för år 2018 och med geodatamaterialet över vägtrafikolyckor för år 2016.

11.1.2018 Statistikcentralens öppna data följer licensen Creative Commons Erkännande 4.0

CC BY 4.0-licensen ger rätt att kopiera och dela Statistikcentralens öppna material antingen i ursprungligt eller ändrat format, både för kommersiell och icke-kommersiell användning. Praxis har inte ändrats från tidigare, men licensen gör användarvillkoren tydligare. Läs mer

9.1.2018 Finland rapporterar till FN:s klimatkonvention

Finlands sjunde landsrapport har skickats till FN:s klimatkonvention. I rapporten beskrivs utvecklingen av Finlands utsläpp av växthusgaser, nationella åtgärder för att minska utsläppen och utsläppsscenarier för den närmaste framtiden.

9.1.2018 Statistikcentralen fortsätter som kanal för statsrådets statistiska informationstjänst

Den statistiska informationstjänsten för statsrådets kansli fortsätter år 2018 efter att ha varit ett pilotprojekt år 2017. Tjänsten, som används av statsrådets kansli, ministerierna, republikens president och justitiekanslerämbetet, genomförs vid Statistikcentralen.

9.1.2018 Delta i statistikpostertävlingen

Den internationella statistikpostertävlingen 2018–2019 för studerande har kört igång för sjätte gången. Målet med tävlingen är att främja användningen av samhällelig och numerisk information bland elever och universitetsstuderande samt förmågan att läsa statistik kritiskt.

 

Nyheter och pressmeddelanden 1996–2017