Nyheter 2017

15.12.2017 Digitaliseringen av arkiven går med fart

Antalet digitaliserade material i statens arkivverk översteg 47 miljoner år 2016, och i slutet av år 2017 nådde man redan upp till 52 miljoner enligt Riksarkivet. Mängden har nästan fördubblats på drygt tre år.

13.12.2017 Publiceringskalendern för år 2018 har utkommit

Uppgifterna i publiceringskalendern för år 2018 är nu tillgängliga. Bekanta dig med kalendern där du hittar information om statistik och publikationer som kommer att publiceras nästa år.

11.12.2017 Reformeringen av värderingssystemet för tomtmark framskrider

Man utvecklar ett nytt system för värdering av tomtmark för fastighetsbeskattningen. Det nya systemet ska tas i bruk 2020. Beskattningsvärdet av tomtmark fastställs i fortsättningen utifrån faktiska köpesummor. (Pressmeddelande från statsrådets kansli)

4.12.2017 100 år av självständighet, över 100 år av statistik om Finland

På hundra år har Finlands folkmängd ökat från tre miljoner till fem och en halv miljon. Den förväntade livslängden för finländarna har stigit med 35 år från början av självständighetstiden. Statistisk årsbok för Finland som Statistikcentralen ger ut har redan fr.o.m. år 1879 beskrivit förändringar och utvecklingen i vårt samhälle.

1.12.2017 Anden i statistiken vill nå dig

Vi behöver dina svar för att kunna göra statistik. Du svarar väl på vår enkät! Titta på videon.

28.11.2017 Nya offentliggöranden produceras inte gällande förhandsuppgifter om befolkningen år 2017

Nya offentliggöranden kommer inte att produceras gällande förhandsuppgifter om befolkningen år 2017. Reviderade siffror för år 2017 publiceras vid en tidpunkt som meddelas senare. Läs mera

22.11.2017 Yle vinnare i tävlingen Statistiken i media

Vinnare i Statistikcentralens tävling ”Statistiken i media” är Sanna Kähkönen, Eemeli Martti och Eetu Pietarinen med artikeln ”Kyllä ennen nuoriso oli kunnollista – vai oliko?”. I den interaktiva artikeln som finns på Yles webbplats kan läsaren pröva sina egna föreställningar om ungdomen under olika decennier.

15.11.2017 Hur har vår vardag förändrats?

För närvarande sammanställs ny information om finländarnas fritid och hobbyverksamhet i Statistikcentralens omfattande fritidsundersökning. Under datainsamlingen som pågår till slutet av året skickar Statistikcentralen en enkät till omkring 15 000 finländare.

26.10.2017 Statistikcentralen överför datasystem till Valtori – eventuella avbrott i tjänsterna

Statistikcentralen överför för närvarande datasystem till Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtoris datacenter. Det kan förekomma avbrott i våra webbtjänster, i synnerhet under perioden 28.10–10.11.2017.

20.10.2017 Den första europeiska statistikolympiaden för unga

Anmälan till den europeiska statistikolympiadens finländska tävling börjar på den europeiska statistikdagen 20.10.2017. Syftet med tävlingen som anordnas för första gången är att väcka intresse för statistisk information hos eleverna och utmana dem att tillämpa sitt statistiska kunnande i praktiken.

19.10.2017 Vet mer om statistik – vi firar den europeiska statistikdagen

Den europeiska statistikdagen uppmärksammas fredagen den 20 oktober 2017. Vi är med och firar dagen. Från kl. 7 till 11 är vi anträffbara på Helsingfors huvudjärnvägsstation. Kom och ställ frågor om statistik! 

18.10.2017 Kvinnor och män i Europa – ett statistiskt perspektiv

Det finns skillnader mellan hur kvinnor och män i Europa lever, men det finns också skillnader mellan olika länder. Eurostats nya digitala publikation Kvinnor och män i Europa – ett statistiskt perspektiv jämför kvinnor och män utifrån livshändelser.

2.10.2017 Statistikdatabasen StatFin förnyas

Datainnehållet i StatFin-databasen delas upp i två olika databaser 5.10.2017. I fortsättningen är de senaste statistiktabellerna lätta att hitta, eftersom de tabeller som inte längre uppdateras särskiljs i en egen databas.

29.9.2017 Allvarliga vägtrafikolyckor efter geografiskt läge

Du kan nu granska vägtrafikolyckor som lett till allvarliga personskador på basis av geografiskt läge. Mera information finns i geodataregistret.

21.7.2017 Finländare tvåa i internationell statistiktävling för unga

Finländska ungdomars statistikkunnande är starkt. Paraistenseudun koulu som representerade Finland kom på andra plats i klassen för högstadier i den internationella statistiktävlingen. I statistiktävlingen utarbetar ungdomar världen över posters som beskriver samhälleliga fenomen med hjälp av statistik.

3.7.2017 Statistikcentralens generaldirektör ordförande för Europeiska statistikkonferensen CES

Generaldirektör Marjo Bruun valdes 21.6.2017 till ordförande för Europeiska statistikkonferensen (CES) och dess styrelse. Bruuns mandatperiod löper till juni 2019.

29.6.2017 Förändringar under hundra års tid

Hur många barn föddes det i Finland år 1917? Hur stor var handelsflottan då och hur stor är den nu? På sidan Förändringar under hundra år presenterar vi förändringar i samhället med hjälp av siffror från början av självständighetstiden och från nutiden.

7.6.2017 Siffror om Finland

I Statistikcentralens nyutkomna publikation Finland i siffror 2017 hyllas Finland 100 år. Finland i siffror är ett infopaket i fickformat på 50 sidor med fakta om Finland och finländarna. Utöver de traditionella tabellerna innehåller publikation också avsnittet Finland då och nu.

10.5.2017 Statistikcentralens Digiremppa fick hedersomnämnandet Kaiku

Statistikcentralen beslöt sig för att börja utveckla personalens yrkeskunnande och färdigheter inom digital teknik. Nu har ämbetsverkets utbildningsprogram Digiremppa tilldelats hedersomnämnandet Kaiku.

5.5.2017 Pensionärerna och högutbildade röstade på förhand

Av dem som förhandsröstade i kommunalvalet utgjorde pensionärerna 46,7 procent. Också högutbildade röstberättigade förhandsröstade oftare än genomsnittet.Översikt

27.4.2017 Högutbildade ledamöter i kommunfullmäktige

De invalda i kommunfullmäktige är högre utbildade än de röstberättigade och de uppställda kandidaterna. Också inkomstnivån är högre bland de invalda än bland de röstberättigade i genomsnitt. Uppgifterna finns i Statistikcentralens översikt över kandidater och invalda i kommunalvalet.

25.4.2017 Statistikcentralen en kanal för statsrådets statistiska informationstjänst

Den 24 april öppnar Statistikcentralen en statistisk informationstjänst för statsrådets kansli, ministerierna, republikens presidents kansli och justitiekanslersämbetet. Tjänsten är en del av Statistikcentralens informatörers allmänna informationstjänst. 

11.4.2017 Tjänsten med valkartor över kommunalvalet öppnad

I Statistikcentralens avgiftsfria webbtjänst med valkartor är det möjligt att bl.a. studera valdeltagande, partiernas väljarstöd och förändringar i väljarstödet på olika områdesnivåer. Kommunalvalet 2017: Valkartstjänst

6.4.2017 Förändringar under hundra år

Under självständighetsåren har Finland förändrats avsevärt. Förändringarna syns både i de stora riktlinjerna i samhället och i små vardagliga saker. Vi presenterar förändringen med hjälp av siffror från början av självständighetstiden och från nutiden. Förändringar under hundra år

31.3.2017 Majoriteten av kandidaterna i kommunalvalet är män

Sextio procent av kandidaterna i kommunalvalet är män. Genomsnittsåldern för alla kandidater är 50 år. Mera information om bl.a. kandidaternas utbildning och inkomster finns i Statistikcentralens översikt.

28.3.2017 I kommunala bolagsstyrelser är var tredje en kvinna

Det finns 34 procent kvinnor i styrelserna för kommunägda aktiebolag. Kvinnornas andel av styrelseordförandena var klart lägre, 16 procent. Av verkställande direktörer var knappt 24 procent kvinnor. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens, social- och hälsovårdsministeriets och Kommunförbundets gemensamma utredning. (Social- och hälsovårdsministeriet pressmeddelande)

20.3.2017 Finländarnas användning av informations- och kommunikationsteknik undersöks

Statistikcentralen undersöker igen finländarnas användning av informations- och kommunikationsteknik. I undersökningen utreds bl.a. hurdan datateknisk utrustning hushållen har och hur datorer och andra apparater används.  

3.3.2017 Läroanstalterna har uppdaterats i gränssnittet

Statistikcentralen har uppdaterat sina fritt tillgängliga geodatamaterial. Läroanstalterna för år 2016 har uppdaterats i gränssnittet för GIS-tjänster.

22.2.2017 Presskonferens om den ekonomiska utvecklingen år 2016

Statistikcentralen publicerar de preliminära uppgifterna i nationalräkenskaperna gällande den ekonomiska utvecklingen år 2016 under presskonferensen 1.3.2017 kl. 9.

20.2.2017 Finlands historia med ungdomars ögon

Den finländska finalen i den internationella statistiktävlingen i att läsa och använda statistik är avgjord. Tävlingen arrangerades nu för femte gången. Finlands 100-årsjubileum till ära var temat för tävlingen den här gången Finlands historia. Vinnarna bland högstadieeleverna kommer från Paraistenseudun koulu i Pargas. I serien för gymnasier segrade Erkon lukio från Orimattila.

7.2.2017 Statistiktävlingar för media och studerande pågår

Finlands 100-årsjubileum till ära arrangerar vi två tävlingar kring användning av statistik. I tävlingen ”Statistiken i media” söker vi efter det bästa material som utnyttjar statistik i media. I tävlingen för studerande söker vi efter det bästa elektroniska bidrag som åskådliggör statistik. Läs mer

31.1.2017 Statistikkällor under hundra år

Var hittar du uppgifter om Finlands folkmängd år 1917? Eller om antalet ingångna äktenskap eller investeringsgraden? Vi har sammanställt en lista över källor med vars hjälp du kan ta del av statistik från början av självständighetstiden. Källor under hundra år

26.1.2017 De kommunbaserade statistikområdena för år 2017 har uppdaterats i gränssnittet

Statistikcentralen har uppdaterat sina fritt tillgängliga geodatamaterial. Vid uppdateringen har gränssnittet kompletterats med de kommunbaserade statistikområdena för år 2017.

25.1.2017 Paavo känner ditt bostadsområde

I vilka postnummerområden i Finland bor den mest utbildade befolkningen? Var finns flest bostadsbyggnader eller sommarstugor? Uppgifterna finns i Statistikcentralens avgiftsfria tjänst Paavo. Uppgifterna i tjänsten har uppdaterats idag på Paavodagen.

16.1.2017 Statistikcentralen undersöker vuxnas deltagande i utbildning

För närvarande samlar Statistikcentralen in uppgifter om vuxna finländares utbildning och lärande med hjälp av vuxenutbildningsundersökningen. I undersökningen utreds bl.a. utbildningens omfattning, utbildningsbehov samt åsikter om utbildning.

10.1.2017 Enkät utreder finländarnas penningspelande

Finländarna är aktiva penningspelare. I enkäten om penningspel kartläggs finländarnas penningspelande och åsikter kring penningspelandet. Datainsamlingen för Institutet för hälsa och välfärds undersökning genomförs av Statistikcentralen. THL:s nyhet

10.1.2017 Användarna gav en positiv bedömning av publiceringen av ekonomisk statistik

Statistikcentralen utredde vad användarna anser om publiceringen av statistisk information. I användarnas svar accentuerades betydelsen av exakta statistiska uppgifter som grund för den allmänna bilden av ekonomin.